ZorgZorg

Zorgleerkrachten kleuterschool

Welkom in onze zorgklas! De klas waar je naar ‘toe kan’. We vinden het belangrijk dat elk kind zich goed voelt, want van daaruit vertrekt het leren. In onze zorgwerking komen alle kinderen aan bod, zowel diegene die extra hulp nodig hebben als diegene die wat extra uitgedaagd moeten worden. Dit doen we volgens de structuur van het zorgcontinuüm. Hierbij zetten we erg in op de brede basiszorg in de klas. Ook het contact met ouders vinden we belangrijk! Daarom organiseren we elke maand een koffiemoment waar bij een lekker tasje koffie een gezellige babbel kan ontstaan. 

Als er iets is waar je je zorgen over maakt, blijf er niet mee zitten! Onze deur staat altijd open, kom zeker langs.