Lagere school1ste leerjaar

L1A: juf Stien, juf Melissa

Welkom in de wereld van Hup! In het eerste leerjaar maken we kennis met onze nieuwe vriendin Hup en onze vriend Aap. Hup zal ons veel nieuwe woordjes en letters leren lezen, want ze is een kangoeroe en die ‘kan goe’ lezen. Aap gaat ons helpen bij het schrijven, want dat vindt hij heel leuk. Tijdens ons leeskwartier zoeken we een knus plekje en gaan helemaal op in ons verhaal. Samen met Wibbel gaan we op zoek naar de cijfers en getallen tot 20. We leren ermee tellen en splitsen en gebruiken ze om te wegen, te meten, te betalen, het uur te lezen, spelletjes te spelen en zoveel meer. 

Maar er is nog: liedjes zingen, poëzie ontdekken, de natuur verkennen, knutselen en schilderen, dansen, uitstapjes, met ons speelgoed spelen, … . Het komt allemaal aan bod in de wereld van Hup. Het wordt vast een leuk, leerrijk en speels schooljaar!

2de leerjaar

L2A: juf Tine

Welkom in het 2de leerjaar! Hét jaar waarin we onze rekenkunsten uitbreiden met oefeningen tot 100 en we echte tafelkampioenen worden. Onze klas zit boordevol leuke verhalen die de juf graag voorleest en die we steeds zelf beter en beter kunnen lezen. Hier leren we ook alle hoofdletters schrijven en met de nodige tussendoortjes en actieve leerspelletjes hebben wij een fijne schooldag. 

Ook uitstapjes maken kunnen we als de beste: Samen hebben we veel plezier tijdens onze klas-3-daagse, we maken meer dan eens de Desselse bossen onveilig, gaan festivallen op Bengelpop, ... Kortom, wij beleven hier de gekste avonturen in 2A!

3de leerjaar

L3A: juf Ils, juf Melissa

In het 3de leerjaar gaan we er keihard tegenaan! Niets laten we in onze weg staan. Want is het nu draggen of dragen? Na veel oefenen, hoor je ons niet meer klagen! Ook rekenen tot 1000 komt erbij. En een leuke uitstap naar het Prinsenpark of Pennenzakkenrock, maakt ons ook wel blij! 

Tijdens de knutsel-, muziek- en dramalessen laten we ons helemaal gaan zodat er vaak leuke ‘elfjes’ ontstaan! In onze klas lachen we, spelen we, de pret kan nooit op. In het derde leerjaar is het gewoon TOP!

4de leerjaar

L4A: meester Stijn, juf Tinne

Welkom in het vierde leerjaar! In de voormiddag zorgen we met 2 leerkrachten samen voor wiskunde en taalaanbod voor onze kinderen. In de namiddag zijn alle kinderen samen in één klas zodat we het andere aanbod kunnen bekijken, beleven en leren met elkaar. In het vierde leerjaar zijn kommagetallen een nieuw gegeven voor de leerlingen. We leren de getallen correct aflezen, schrijven en gaan er rekenkundig mee aan de slag. De taalmethode “talent” zal onze kinderen mee het taalaanbod aanreiken. Een belangrijke nieuwkomer in de vierde klas zijn werkwoorden in de tegenwoordige tijd. We leren deze correct vervoegen en toepassen. 

In het vierde leerjaar maken we verder kennis met de opbouw van een spreekbeurt en mag iedereen een spreekbeurt uitwerken over een zelfgekozen onderwerp. Tijdens de lessen WO werken we niet alleen op papier, we gaan op zoek naar leuke belevingsmomenten en laten de kinderen kennismaken met leerrijke uitstappen. Denk maar aan de daguitstap met de jagers in en rond de bossen van Sas 4, een bezoek aan ons eigen gemeentehuis en kennismaken met de burgemeester, … .Sociale vaardigheden mogen we zeker ook niet vergeten in het vierde. We werken samen, helpen elkaar zodat de verbondenheid met elkaar alleen maar sterker kan worden.

5de leerjaar

L5A: meester Rik, juf Melissa

Bonjour monsieur, bonjour madame. Welkom in het vijfde leerjaar. Ja hoor, in het vijfde leerjaar leren we onze eerste Franse woorden. Maar er is meer... We zetten ook in op leren leren. We maken mindmaps en schema’s en we plannen zelf onze taken in onze agenda. Zo zijn we goed voorbereid voor de stap naar het zesde leerjaar. 

Onze nieuwsgierigheid en algemene kennis wakkeren we aan tijdens de lessen wo, actualiteit en hoekenwerk. Elke week ontdekken we ook een bijzondere plaats, persoon of gebeurtenis tijdens ‘grej of the day’, want kennis is cool! In het vijfde zetten we in op ict door het maken van presentaties en genieten we van een leuk boek tijdens het kwartierlezen.

6de leerjaar

L6A: juf Ilse, juf Gwen

Het zesde leerjaar! Wat een uitdaging en een bijzonder leuk schooljaar! Naast de lessen in de klas staan er zoveel boeiende uitstappen gepland. Op de eerste plaats kijken we uit naar de reis naar Duitsland. Een reis waar alle oud-leerlingen nog mooie herinneringen aan hebben. Maar naast deze vijfdaagse uitstap, staan er nog heel wat leuke daguitstappen op ons programma. Denk maar aan de boeiende uitstap naar de site van geothermie in Mol, het Prinsenpark, het Vlaams Parlement, een middelbare school, verkeerspark, … . 

We denken, durven en … springen het laatste schooljaar in. Want een belangrijk onderdeel in het jaar van onze afzwaaiende leerlingen is ook de groei naar het secundair. Hier staan we samen uitgebreid bij stil om ook deze drempel te overwinnen.

Lichamelijke Opvoeding

LO: juf Katrijn

De uitdrukking ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is erg actueel. We willen uw kind die gedachte meegeven en het leren houden van sport. Naast de verstandelijke, muzische en emotionele ontwikkeling staat de lichamelijke ontwikkeling op onze school centraal. Lessen lichamelijke opvoeding lenen zich ook uitstekend tot sociale ontwikkeling en vorming van een positief-realistisch zelfbeeld. Sport maakt uw kind weerbaar en gezond. We hopen hen tot sport te motiveren. Jong geleerd is immers oud gedaan! De meeste kinderen houden van sport en spel. Dat is goed, niet alleen omdat het leuk en boeiend is, maar ook voor de ontwikkeling van het eigen lichaam. Na een lichamelijke inspanning hebben ze vaak een goed gevoel en kunnen ze zich beter concentreren. 

Door de sport op school willen we de belangstelling wekken voor het lichamelijke bewegen. We hopen dat de kinderen veel leren over zichzelf en over vallen en opstaan en hopen dat ze aangename herinneringen overhouden aan de LO-lessen.

Levensbeschouwelijke vakken

RKG: juf Gwen

Tijdens de lessen rooms-katholieke godsdienst gaan we op zoek naar antwoorden op een aantal belangrijke vragen over het leven. We starten vanuit ervaringen van de leerlingen en onderzoeken dan wat hierover in de Bijbel geschreven staat en wat de katholieke kerk over het onderwerp zegt. Ofwel vertrekken we vanuit een Bijbelverhaal en kijken we wat dit voor ons vandaag kan betekenen en hoe dit ons kan inspireren. Daarna volgt een (creatieve)verwerking. Zo kunnen de kinderen doorheen dit voortdurende proces van zin zoeken stilaan groeien naar een eigen verhaal.

NCZ: juf Indra

In ons klasje van niet-confessionele zedenleer vertrekken we vanuit onze eigen leefwereld. Als vrijzinnigen geloven we niet in een god maar in de mensen. Vanuit een brede waaier van themavelden wordt de leerling begeleid naar morele autonomie, georiënteerd op het vrijzinnig humanisme. Zo hebben we respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid en persoonlijkheid. We doen aan vrij onderzoek, want we geloven niet zomaar alles wat gezegd wordt. We denken zelf kritisch na over de morele vragen en uitdagingen, die het leven in petto heeft. We moedigen onze kinderen aan om een eigen mening te vormen, los van vooroordelen en racisme. Ver weg van onverschilligheid!