MissieMet sprongen vooruit

Kinderen die zich goed voelen op school functioneren beter. Ze zijn gemotiveerd en behalen meer leerwinst. Elk kind is tevens uniek, met zijn talenten. Iedereen verdient om met zorg een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Wij geven ze de kans om die eigen mogelijkheden ten volle te ontdekken en te ontplooien. 


Een 'actief lerend kind' brengt zelf zijn leerproces op gang en wil zelfstandig aan de slag. Op die manier wordt leren zowel spontaan als uitdagend, ontdekkend en zinvol ervaren.

Het 'samenwerkend actief leren' zorgt ervoor dat kinderen elkaar verder helpen, elkaars werk leren waarderen en in groep grenzen verleggen.Een stevige basis uitbouwen is onze 'core business'. We willen de kinderen alles meegeven zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Daarvoor zetten we sterk in op een goed uitgebouwd zorgbeleid met een gedreven team waar veel overleg als vanzelfsprekend wordt ervaren.Kinderen krijgen de kans om hun sterke punten te ontdekken en te ontwikkelen. We willen het talent ontdekken dat in elk kind verborgen zit. Wat je goed kan, motiveert om nog beter te doen. Dat motivatievuurtje zal zeker de zin om te leren aanwakkeren.