PraktischWat zijn de openingsuren van de school?

Je kan de school dagelijks telefonisch bereiken van 8.00u tot 16.00u. Behalve op woensdag, dan sluiten we om 12.15u.

Ook tijdens vakantieperiodes zijn we gesloten.


De schooluren voor de kinderen lopen van 8.35u (om 8.20u gaat de poort al open) tot 15.05u. Op woensdag is dat tot 12.10u.

Hoe ziet een dagschema er uit?

8.20: de schoolpoorten gaan open, iedereen welkom!

8.35: de eerste bel gaat, de lessen en activiteiten beginnen

10.15: de voormiddagspeeltijd begint, kleuters hebben hun koek of stukje fruit samen al opgepeuzeld

10.30: we gaan opnieuw aan de slag

12.10: tijd voor een middagpauze van één uur, we eten in de eetzaal, bij mooi weer picknicken we buiten vanaf het tweede leerjaar

13.10: we starten met onze namiddagactiviteiten

14.00: speeltijd voor de lagere school (15')

14.30: speeltijd voor de kleuterschool (20')

15.05: de schoolbel gaat, de schooldag zit erop!

Is er naschoolse opvang voorzien?

Wij verwelkomen de kinderen op school vanaf 8.20u tot 15.05u. Buiten deze uren staat IBO De Speelplaneet in voor de buitenschoolse kinderopvang. Kinderen kunnen hier terecht van 7.00u 's morgens tot 18.00u. De gebouwen zijn geïntegreerd in onze school. We gebruiken de speelplaats, turnzaal en binnenspeelruimte samen. Dat voelt heel vertrouwd voor onze leerlingen. Om in te schrijven in de Speelplaneet dient u wel een aparte afspraak te maken: klik hier.

Mijn kind is ziek, wat nu?

U brengt hiervan best het secretariaat even op de hoogte. Zo zijn we op school gerust dat uw zoon of dochter veilig thuis is. Zij spelen dit door aan de klasleerkrachten. Voor leerplichtige kinderen (vanaf de derde kleuterklas) dient u nadien een afwezigheidsbriefje of doktersattest in.

Hoe ziet de middagwerking er uit?

De instappertjes, eerste en tweede kleuterklassen eten hun boterhammen op in de kleuterrefter. Ze worden hierin bijgestaan door de kinderverzorger en enkele middagmoeders. De derde kleuterklas gaat al eten in de grote refter. 

Iedereen heeft hiervoor een tasje bij met zijn brooddoos en een drinkbeker. Op school drinken we kraantjeswater.

De lagere school eet in twee beurten. Meteen om 12.10u zijn onze jongste klassen aan de beurt. Om 12.30u komen het vierde, vijfde en zesde leerjaar eten. De leerlingen van het zesde steken een handje toe in de refter, alsook een klasleerkracht en middagmoeder. Als het mooi weer is picknicken we buiten.

Mijn kind moet medicatie krijgen?

Dat kan, we willen dit ook met zorg opnemen. Maak hiervoor eerst een afspraak met de directie. Leerkrachten mogen immers niet zomaar medicijnen toedienen. We hebben hiervoor jullie schriftelijke toestemming nodig, alsook een voorschrift van de arts. Dit maken we graag samen eerst in orde.