OudercomitéHet oudercomité is een groep van ouders, die zich op vrijwillige basis engageert om samen met het schoolteam mee te werken aan het welzijn van de school. We organiseren heel wat activiteiten ter financiële en materiële ondersteuning van “De Kangoeroe”. 

De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor verschillende zaken die de kinderen zoveel mogelijk ten goede komen. Door onze bijdrage aan schoolreizen, toneelvoorstellingen, feesten, enz. kan de ouderbijdrage van de schoolrekening enigszins beperkt gehouden worden.

Wij willen ook een brugfunctie vervullen tussen ouders en school en aanspreekbaar zijn over alles wat leeft bij andere ouders en dit bespreekbaar maken op de vergaderingen. We komen regelmatig samen, naargelang de activiteiten in de school. Er is ook steeds een afvaardiging van de school aanwezig.

De leden van het oudercomité zetten zich in volgens hun eigen mogelijkheden. Elke ouder die een kind in de school heeft en die wat extra tijd aan de school wil besteden, kan lid worden. Nieuwe, frisse ideeën en/of helpende handen zijn steeds welkom! 


Wij dragen ons steentje ook bij voor:Wie zijn wij: