Team

Basisschool

Directieteam : Anton Vandenbosch

Administratie: Ria Ooms en Lotte Van Gulik

Kleuterschool

2,5 jarigen - K1A juf Bieke Cools - juf Gitte Dequint - juf Marleen Boons

3-jarigen - K1B juf Griet Cools

4-jarigen - K2A juf Anik Mijnendonckx - juf Gitte Dequint - juf Marleen Boons

5-jarigen - K3A juf Leen Claessen - juf Gitte Dequint - juf Marleen Boons

Kinderverzorg(st)ers: Gunter Thys - Suzanne Meeus

Ondersteuning zorg: juf Dorien Melis - juf Gitte Dequint - juf Kim van de Velde

Lagere school

eerste leerjaar L1A juf Stien Mermans - juf Ines Van Meensel

tweede leerjaar L2A juf Tine Vreys

derde leerjaar L3A juf Ils Thys - juf Ines van Meensel

vierde leerjaar L4A meester Stijn Van Gompel

vijfde leerjaar L5A meester Rik Cools

zesde leerjaar L6A juf Ilse Smets - meester Niek Smets

zesde leerjaar L6B juf Tinne Broeckx

ondersteuning zorg juf Hilde Peeters - juf Ines van Meensel


RKG (Rooms Katholieke godsdienst) juf Gwen Van Tongerloo

NCZ (niet-confessionele zedenleer) juf Indra Dekker

Islam juf Merve Karmil

Turnleerkracht juf Katrijn Dircx

Zorgcoördinatoren juf Hilde Peeters & juf Dorien Melis

ICT-coördinator: Niek Smets