CORONA

Dit zijn de uitgangspunten van de coronabarometer onderwijs:

  • De barometer werkt met 4 kleurcodes: groen - geel - oranje - rood;

  • elke fase bestaat uit een basispakket van maatregelen rond:
    ventilatie, verluchting en afstand;
    mondmaskers;
    handhygiëne.

  • Inhoudelijk houdt het onderwijs maximaal dezelfde lijn aan als de maatregelen in de brede samenleving en schakelt mee wanneer er in de brede samenleving wordt geschakeld van kleurcode.

  • De minister(s) van Onderwijs bepalen telkens in overleg met de sector en experten wat de volgende stappen zijn.

Het onderwijs vertrekt vanuit de huidige situatie, code rood.